معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی : تک‌ نرخی کردن ارز تورم‌ دارد ، اما مهار می‌شود.

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی از یکسان‌سازی نرخ ارز از زمستان سال جاری خبر داد و گفت: برای تک نرخی کردن ارز منابع مالی و ارزی کافی باید داشته باشیم و این اقدام تورم‌زاست، اما آن را کنترل خواهیم کرد. یکسان‌سازی نرخ ارز زمستان امسال اجرایی شود و دولت باید منابع مالی و […]

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی از یکسان‌سازی نرخ ارز از زمستان سال جاری خبر داد و گفت: برای تک نرخی کردن ارز منابع مالی و ارزی کافی باید داشته باشیم و این اقدام تورم‌زاست، اما آن را کنترل خواهیم کرد.

یکسان‌سازی نرخ ارز زمستان امسال اجرایی شود و دولت باید منابع مالی و ارزی کافی برای اجرا داشته و ساز و کار انتقال ارز تسهیل و مقدمات آن فراهم شود. مسلماً افزایش تورم خواهیم داشت، اما به شکل کنترل شده است. همچنین نرخ تک‌نرخی شدن ارز قطعی نیست. در حال حاضر شکاف ارز رسمی و غیررسمی ۱۶ درصد است.

فارسی سازی افزونه توسط پوسته وردپرس

هنوز هیچ دیدگاهی وجود ندارد

همکاران ما
bank bank bank bank bank bank