در سال های اخیر به دلیل مشکلاتی که کشور ما در سطح جهانی با سایر کشور ها داشته است، برخی محدودیت ها برای افراد ایرانی که قصد جابجایی پول بین کشور ها و پرداخت برخی هزینه ها دارند ایجاد شده است. به عنوان مثال با بسته شدن سفارت برخی کشور ها ، همانند سفارت کانادا و سفارت انگلیس ، پرداخت برخی هزینه ها همانند پرداخت هزینه مهاجرت به کانادا و هزینه ویزای توریستی انگلیس و سایر کشور با مشکل مواجه شده است و حتی برخی از این سفارت ها ، از دریافت پول نقد خودداری می کنند و تنها اسناد اعتباری همان کشور را قبول می کنند.

یکی از این اسناد مانی اوردر Money order می باشد. مانی اوردر ، ابزاری است که مشکل پرداخت هزینه های ویزای توریستی یا پرداخت هزینه اقامت را برطرف می نماید. مانی اوردر سندی است اعتباری که مشخص می کند که فردی که این سند را در دست دارد، می تواند معادل آن را از موسسه صادر کننده آن دریافت کند و یا به همان اندازه از سرویس آن موسسه استفاده نماید. مانی اوردر باید از موسسه مورد نظر در همان کشور درخواست داد و هزینه آن معادل مبلغ آن به علاوه مبلغی به عنوان کارمزد می باشد.

ضمن اینکه برای کاربران ایرانی ، به این مبلغ ، هزینه های پستی نیز اضافه می گردد. با در دست داشتن مانی اوردر می توانید با مراجعه به سفارت مورد نظر یا سفارت های جایگزین در ایران یا کشور های همسایه ، جهت انجام مراحل اقامت و مهاجرت و مسافرت های توریسی و تفریحی اقدام نمایید.